Về chúng tôi

Giới thiệu về Gmsco

           Căn cứ luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, trên cơ sở Giấy phép xuất khẩu lao động số: 231/LĐTBXH - GPXKLĐ ngày 15 tháng 9 năm 2010 do Bộ lao động thương binh và xã hội  cho phép Doanh nghiệp được hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cung ứng lao động và chuyên gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, mà công ty TNHH Cung ứng Nhân lực Toàn cầu đã ký với đối tác.

Xem thêm

Tuyển thuyền viên

Hướng nghiệp

Một số giải pháp nhằm đáp ứng các yêu cầu của công ước quốc tế

Một số giải pháp nhằm đáp ứng các yêu cầu của công ước quốc tế

30-07-2015 Lượt xem: 1538

Công ước STCW 78 sửa đổi 2010 Ngày 01/01/2012, Công ước STCW 78 sửa đổi 2010 đã chính thức bắt đầu có hiệu lực. Để nâng cao chất lượng đào tạo, huấn ...

Xem thêm »

Thanh toán

Hồ sơ thuyền viên

Lưu Phú Vịnh(10/04)
Máy trưởng hạng 2

Tuyến: Đông Nam Á

Vũ Quang Thuận(06/04)
máy 2 hạng nhất

Tuyến: viễn dương

Nguyễn Văn Xuân(01/04)
Đại phó hạng nhất

Tuyến: viễn dương

Đặng Ngọc Hiếu(19/03)
máy 2 hạng nhất

Tuyến: Đông Nam Á

Xem thêm

Hồ sơ lao động

Hà Văn Việt

Lao động phổ thông - chưa

chưa

Nguyễn Đức Sinh

Lao động phổ thông - Chưa

chưa

Vũ Văn Cường

Lao động phổ thông - Chưa

chưa

Trịnh Văn Giáp

Lao động phổ thông - chưa

chưa

Xem thêm