Về chúng tôi

Giới thiệu về Gmsco

           Căn cứ luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, trên cơ sở Giấy phép xuất khẩu lao động số: 231/LĐTBXH - GPXKLĐ ngày 15 tháng 9 năm 2010 do Bộ lao động thương binh và xã hội  cho phép Doanh nghiệp được hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cung ứng lao động và chuyên gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, mà công ty TNHH Cung ứng Nhân lực Toàn cầu đã ký với đối tác.

Xem thêm

Tuyển thuyền viên

Mời hợp tác cùng với C/O và 2/E kinh nghiệm, tiếng anh tốt với mức lương hấp dẫn.

Mời hợp tác cùng với C/O và 2/E kinh nghiệm, tiếng anh tốt với mức lương hấp dẫn.

19-03-2015 Lượt xem: 484

Nhân dịp đầu xuân năm mới 2015, hãng tàu Wisdom & Shih Wei Đài Loan đã đề nghị GMSCO cung cấp các chức danh C/O và 2/E kinh nghiệm, tiếng anh tốt với mức ...

Xem thêm »

Hướng nghiệp

Tạo thương hiệu Thuyền Viên Việt Nam

Tạo thương hiệu Thuyền Viên Việt Nam

19-03-2015 Lượt xem: 344

Là quốc gia nằm bên bờ đại dương nhưng so với các nước trong khu vực thì việc thuyền viên xuất khẩu (TVXK) ở Việt Nam đang đang còn nhiều yếu ...

Xem thêm »

Thanh toán

Hồ sơ thuyền viên

Lưu Phú Vịnh(10/04)
Máy trưởng hạng 2

Tuyến: Đông Nam Á

Vũ Quang Thuận(06/04)
máy 2 hạng nhất

Tuyến: viễn dương

Nguyễn Văn Xuân(01/04)
Đại phó hạng nhất

Tuyến: viễn dương

Đặng Ngọc Hiếu(19/03)
máy 2 hạng nhất

Tuyến: Đông Nam Á

Xem thêm

Hồ sơ lao động

Hà Văn Việt

Lao động phổ thông - chưa

chưa

Nguyễn Đức Sinh

Lao động phổ thông - Chưa

chưa

Vũ Văn Cường

Lao động phổ thông - Chưa

chưa

Trịnh Văn Giáp

Lao động phổ thông - chưa

chưa

Xem thêm