Hỗ trợ trực tuyến

Tra cứu vị trí tàuTra cứu thông tin tàu

Về chúng tôi

Giới thiệu về Gmsco

           Căn cứ luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, trên cơ sở Giấy phép xuất khẩu lao động số: 231/LĐTBXH - GPXKLĐ ngày 15 tháng 9 năm 2010 do Bộ lao động thương binh và xã hội  cho phép Doanh nghiệp được hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cung ứng lao động và chuyên gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, mà công ty TNHH Cung ứng Nhân lực Toàn cầu đã ký với đối tác.

Xem thêm

Thanh toán

Hồ sơ thuyền viên

Lê Văn Thắng
Thuyền trưởng hạng 2

Tuyến: wold wide

Lê Văn Sức
Đại phó hạng 1

Tuyến: asean

Lê Hải Châu(14/10)
Thuyền trưởng

Tuyến: wold wide

Trần Văn Hưng
Máy 2 hạng 1

Tuyến: asean

Xem thêm

Hồ sơ lao động

Hà Văn Việt

Lao động phổ thông - chưa

chưa

Nguyễn Đức Sinh

Lao động phổ thông - Chưa

chưa

Vũ Văn Cường

Lao động phổ thông - Chưa

chưa

Trịnh Văn Giáp

Lao động phổ thông - chưa

chưa

Xem thêm